By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 12, 10. 6., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 225, 24. 9., s. C11
Annotation: Rozhovor s M. Sichingerem o jeho novém románu Cukrový klaun.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 134, 13. 7., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 13. 7. 2010
Annotation: Rozhovor s M. Sichingerem o jeho níže zmíněných knihách.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 42, 19. 2., s. C12
Annotation: Rozhovor s M. Sichingerem o níže zmíněném sci-fi románu inspirovaném jadernou elektrárnou v Temelíně a firnou ČEZ.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 185, 9. 8., s. 8
Annotation: Rozhovor o zájmu o Šumavu a o jeho nové knize Poslední šumavská pastvina.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 1, leden, příl. Biblio, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Sichingerem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 6. 2016
Annotation: Ukázka z románu připravovaného k vydání v Nakladatelství 65. pole; s úvodní poznámkou.
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 219, 17. 9., s. 22
Annotation: Rozhovor u příležitosti ocenění knihy v 13. ročníku soutěže; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 38, 14. 2., příl. Scéna, s. B8
Annotation: Anotace s ukázkou z prózy.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 227, 30. 9., příl. Salon, č. 689, s. 7
Salon. -- 30. 9. 2010
Annotation: Rozhovor o vydané knize.
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 219, 17. 9., s. 15
Novinky.cz [online]. -- 17. 9. 2008
Annotation: Rozhovor; cenu získal za rukopis románu Cukrový klaun.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 24. 6. 2016
Annotation: Zpráva o vydání románu M. Sichingera; připojena ukázka a bio-bibliografická poznámka.
Article