By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Sidon, Karol, 1942- jk01111263{{{}}}}
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Sborník statí k 70. narozeninám Tomáše Halíka; mj. s příspěvkem K. E. Sidona; s poznámkami o autorech (s. 238-242) a anglickým resumé (s. 243).
Book
2
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 46, 11. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s K. Sidonem zejména o antisemitismu; připojena biografická poznámka (s. 8).
Article
3
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 11. 5. 2015
Annotation: Rozhovor s K. Sidonem o dvou dílech románové tetralogie "Kde lišky dávají dobrou noc", které napsal pod pseudonymem Chaim Cigan.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 10-16
Annotation: Rozhovor; zejm. o Sidonově literární tvorbě a životě a o české literatuře. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Karol Efrajim Sidon".
Article
5
In: V údolí smrti. -- S. 5-8
Annotation: Předmluva, věnovaná především nedávno zesnulému autorovu bratrovi Maxovi (mj. iniciátorovi a tvůrci Muzea Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic);...
Book Chapter
6
by Sidon, Karol, 1942- jk01111263{{{}}}}
Published Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj : Dokořán, 2004
Annotation: Třetí kniha rozhovorů K. Hvížďaly s K. Sidonem (dosud: Když umřít, tak v Jeruzalémě /1997/; Červená kráva /2002/); s Úvodem (s. 9-10), Závěrem...
Book
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 187, 12. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor o výsledcích rabínského soudu v Izraeli.
Article
8
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 3, 27. 11. 2006, Literární a výtvarná příloha, s. 1-2
Annotation: Rozhovor.
Article
9
by Sidon, Karol, 1942- jk01111263{{{}}}}
Published Praha : Dokořán : Máj, 2002.
Annotation: Kniha rozhovorů, s oddíly: O paměti, O svědomí, O iluzích, O pomalosti myšlení, O smyslu života, O 11. září 2001, O rozhovoru, O nacismu, O...
Book
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 183, 8. 8., s. B8
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 77, 31. 3., příl. Pátek LN, č. 13, s. 18-22
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 22).
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 199, 26. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Patron. -- ISSN 1212-8880. -- R. 2000, č. 16, s. 10-12
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 136, 12. 6., příl. Praha, s. C3
Annotation: Krátký rozhovor v pravidelné rubrice Slavní pražané.
Article
15
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 12, 2001, č. 29, 16.-22. 7., s. 22
Annotation: Nekrolog.
Article
18
19
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 10, 1999, č. 242, 16.-17. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti 60. výročí prvních transportů Židů.
Article