By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 10, 1955, č. 4, s. 138-140; roč. 11, 1956, č. 1, s. 10-14
Annotation: Stať o zlidovělých baladách Karla Jaromíra Erbena zpívaných na Boskovicku, doplněná o čtyři ukázky.
Article
2
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 15, 1960, č. [1], s. 74-81
Annotation: Stať o hornické písni "Poslechněte, soudruzi", složené horníky vězněnými na Špilberku po generální stávce v r. 1920 na Oslavanech. Píseň...
Article
3
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 7, 1952, č. 2, s. 86-92
Annotation: Stať o jazykové stránce lidových písní. Otištěny ukázky písní.
Article
4
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 14, 1959, č. [1], s. 42-46
Annotation: Stať o hornických písních v 90. letech 19. století, zejména o písni "Ó, lide pracovitý".
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 4, s. 280-282
Annotation: Recenze.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article