By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 134-141
Annotation: Stať se zabývá motivem pokladů, dokládá tento motiv řadou příkladů ze slezské lidové slovesnosti.
Article
2
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 2, únor, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 3, březen, s. 71
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 52 (12), 1954, č. [1/2], s. 210-216
Annotation: Studie je zaměřena na textové změny v Bezručově básni Stužkonoska modrá. První část je věnována změnám a jejich významu pro báseň, druhá...
Article
5
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 517-525
Annotation: Studie o pařížském pobytu J. V. Friče, jeho přednáškách o české literatuře a vztahu k polské emigraci.
Article
6
7
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 1, březen, s. 67-68
Annotation: Recenze studie ze sborníku Slezsko, český stát a česká kultura.
Article
8
9
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 44 (4), 1946, č. 1/2, s. 93-100
Annotation: Studie se zabývá postavou zbojníka Ondráše z Janovic a vyjmenovává literární památky, v nichž se tato postava objevuje.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 29, 1960, č. 1, 20. 3., s. 165-176
Annotation: Podrobná zpráva o obsahu sborníku.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 53 (13), 1955, č. 1, s. 1-15
Annotation: Studie se zabývá vzájemným vztahem literatury tradované ústně a knižní, který ilustruje na pověsti o černé kněžně (pravděpodobně jde...
Article
12
13
14
15
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 54 (14), 1956, č. 1, s. 63-80
Annotation: Studie se věnuje postavě zbojníka - mistrného zloděje a vyčleňuje dva typy tradice o této postavě.
Article
16
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 55 (15), 1957, č. 4, s. 570-574
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
17
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 1, 5. 3., s. 61-70
Annotation: Studie o pohádkách V. Martínka, jež jsou nedílnou součástí jeho díla.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 12, prosinec, s. 304-305
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 35-38
Annotation: Úvaha o regionalismu v literatuře, s úvodními historickými poznámkami především o situaci na Moravě a ve Slezsku; původně předneseno na konferenci...
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 1, leden, s. 18-19
Annotation: Úryvky z příspěvku A. Sivka na konferenci o dětské literatuře.
Article