By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 7. 2. 2018
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem; připojena videa, v nichž jsou čteny Skácelovy básně.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 15. 6. 2019
Annotation: Básně a dvě krátké prózy; připojena anotace, bio-bibliografická poznámka a video s recitací Skácelovy básně.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 26, 26. 6.
Annotation: Sloupek o folklorním festivalu ve Strážnici, jenž vyšel v knize "Jedenáctý bílý kůň".
Article
10
11
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 219, 20. 9., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
20