By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 29, 1993, č. 6, listopad/prosinec, s. 31
Annotation: Medailón u ukázky z díla O. B.; okrajově o přátelství O. B. s Bezruč Petr.
Article
2
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 60, 1990, s. 78-79
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 26. 4., s. 3
Annotation: O jeho črtách Figurky z pevnosti, Švanda dudák, 8, l889, sv. 2; předpokládané vl. jméno autora: Josef Krušina ze Švamberka.
Article
4
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 52, 1986, s. 76
Annotation: Nekrolog slovinského překladatele z češtiny (19. 11. 1910 Martinjak-20. 10. 1986 Lublaň).
Article
5
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 36, s. 122-123
Annotation: Jubilejní medailón k 16. prosinci 1988.
Article
6
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 5, 1975, č. 10, s. 77-78
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 6, únor 1963, s. 221-226
Annotation: O jeho ohlase v poezii a próze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 22, 2. 8., s. 3
Annotation: Figurky z pevnosti, Švanda dudák 1889; o Krušinově předpokládaném autorství (vl. jm. Josef Krušina ze Švamberka).
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 25, 1969, č. 97, 25. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 50, 1985, s. 73-74
Annotation: Medailon k 75. narozeninám slovinského překladatele české literatury; zejména o jeho vztahu k dílu: Kocourek Josef.
Article
13
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 37, 1979, s. 27-32
Annotation: O vztahu J. K. a slovinského literárního kritika; s obsáhlými úryvky ze Zorzutových dopisů a z jedné pohlednice J. K. z 29. 9. 1932.
Article
14
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 25, 1973, s. 27-34
Annotation: Studie o korespondenci J. K. s překladatelem a propagátorem jeho díla V. Zorzuta; s citacemi.
Article
15
In: Od hradské cesty. -- R. 1964, s. 43-46
Annotation: O románové kronice J. H. Do třetího a čtvrtého pokolení a jejím umístění do Brumovic a Hustopeče; též o J. Procházkovi a I. Křížovi.
Article
16
In: Scriptum. -- Roč. 1, 1991, č. 2, s. 4-5
Annotation: Medailón (9. 6. 1907 Kroměříž - 20. 8. 1975 Olomouc).
Article
17
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 21, 1952, č. 1, 30. 6., s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 26, 1957, č. 1, 20. 5., s. 138-142
Annotation: Kritika.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 11, s. 1746-1749
Annotation: Recenze.
Article