By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 15, 23. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
3
by Skalický, David, 1980- xx0159953{{{}}}}
Published České Budějovice : Halama, 2017.
Annotation: Monografie pojednává téma smyslu umění, jeho charakteru a působení (zvláště literatury) s přihlédnutím k estetickým teoriím Viktora Šklovského,...
Book
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [184]-193
Annotation: Studie o problematice konkretizace a zkoumání ohlasu literárního díla v pojetí R. Ingardena a F. Vodičky. Autor se soustřeďuje na potenciální...
Article
5
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 26-32
Annotation: Studie je věnována dvěma pojetím jazyka, autor pracuje s úvahami M. Heideggera o jazyku poezie zjevující skutečné Bytí, a zároveň vychází...
Article
6
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 65-82
Annotation: Studie se vrací zpět ke Šklovského termínu ozvláštnění a Jakobsonově poetické funkci, aby autor mohl demonstrovat, že navzdory estetickým...
Article
7
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 50-61
Annotation: Studie připomínající, že myšlení a psaní o literatuře nebylo vždy nazýváno literární vědou, v pojetí F. X. Šaldy a A. Nováka je tato...
Book Chapter
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 128-131
Annotation: Referát o konferenci konané 22. 9. 2006 - 23. 9. 2006 v Českých Budějovicích.
Article
9
by Skalický, David, 1980- xx0159953{{{}}}}, Bílek, Petr, 1950-, Brabec, Jiří, 1929-
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, 2008.
Annotation: S Anotací (s. 4, anglicky s. 5) a s kapitolami: Východiska, cíle a struktura disertační práce; Závěry disertační práce; - s výběrovým soupisem...
Book
10
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá koncepty neopragmatické estetiky a snaží se rozšířit okruh možných přístupů k literárněteoretickým otázkám,...
Book
11
Annotation: Kolektivní monografie je pátým dílem řady „kolektivních monografií“ Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické...
Book
12
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
15
18
Published Praha : Akropolis, 2020.
Other Authors: '; ...Skalický, David, 1980- xx0159953...
Annotation: Sborník studií z příspěvků stejnojmenné konference konané v Moravské zemské knihovně v Brně ve dnech 19. a 20. září 2018; s Úvodem (s....
Book
20
by Hejdánek, Ladislav, 1927-2020, Hroch, Jaroslav, 1947-2016, Kouba, Pavel, 1953-, Krob, Josef, 1956-, Petříček, Miroslav, 1951-
Published České Budějovice : Tomáš Halama pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity, 2006.
Other Authors: '; ...Skalický, David, 1980- xx0159953...
Annotation: Sborník přednášek z letního semestru akademického roku 2005/2006.
Book