By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 189, 16. 8., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 201, 30. 8., s. 14
Annotation: Báseň z připravované knihy V. Ebra "Praha mýma očima".
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 33, 2001, č. 19, 7. 5., s. 16
Annotation: Rozhovor; připojena báseň z cyklu sonetů Milencův rok.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 29, 4. 2., s. 14
Annotation: Rozhovor; připojena báseň J. P. Žalářníkova píseň.
Article
5
In: Tajný plán Prahy. -- s. 24
Annotation: Autorská poznámka ke vzniku básnického cyklu 15 sonetů (napsán v srpnu 1989 na očním oddělení Thomayerovy nemocnice).
Book Chapter
6
In: Tučňák. -- Roč. 9, 1999, listopad, s. 3
Annotation: Rozhovor s autorem o jeho novém milostném románu.
Article
7
In: Věk prodejnosti. -- S. 279-283
Annotation: Rozhovor autora s řeckým básníkem E. P. (místo doslovu, datováno Paříž, říjen 1992); kniha je součástí volného románového cyklu.
Book Chapter
8
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 7, 21. 2., s. 7
Annotation: Rozhovor s P. S. u příležitosti vydání jeho románu Věk nevinnosti (Praha, Akropolis 1994).
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 27, 7. 2., s. 3
Annotation: Otištění básně, původně zadržené cenzurou.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 216, 15. 9., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor - též o setkáních s: Ginsberg Allen.
Article
11
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 38, 1982, č. 51, 17. 12., s. 15
Annotation: Nekrolog k 30. 11.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 21, 22. 5., příl. Kmen, č. 21, s. 5
Annotation: Osobní vzpomínka; připojena báseň P. S. Básník se vrací.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 44, 3. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor; z knihy Post scriptum aneb Spisovatelem snadno a rychle, kterou vydává Čs. spisovatel.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 19, 1985, č. 15, 1. 4., s. 16
Annotation: Příspěvek v konfesní rubrice.
Article
16
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 34, 1985, č. 24, 26. 11., s. 10-11
Annotation: Rozhovor; u výběru z básní (s. 11-13).
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, zima, s. 7
Annotation: Rozhovor; připojen medailónek P. S.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 38, 18. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 48, 27. 11., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: Rozhovor o současné tvorbě P. S.
Article
20
In: Listy Klubu přátel poezie : léto podzim 87. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1987, srpen, s. 17
Annotation: Rozhovor; o sbírce básní P. S. Hebká kůže.
Article