By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 15, 15. 4., s. 2
Annotation: Recenze románu americké autorky, odehrávajícího se v českých reáliích.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 3, 16. 1., s. 4
Annotation: O hmotné podpoře básnické tvorby; inspirováno dvěma básnickými almanachy z roku 1913.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 36, 6. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 11, 17. 3., s. 1
Annotation: Fejeton o současné literatuře.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 17, 25. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 50, 15. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 9, 7. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 3, 1994, č. 258, 3. 11., s. 6
Annotation: Medailón o literární a nakladatelské činnosti D. S.
Article
10
11
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 47, 1993, č. 11, 8.-12. 3., s. 8
Annotation: Úvaha nad knihou T. B.
Article
12
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 252, 27. 10., s. 5
Annotation: Medailón v cyklu Z jihočeské kulturní historie (K. V. zemřel třiadvacetiletý 22. 4. 1880).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1984, č. 37, 13. 2., s. 5
Annotation: Příspěvek v rubrice O co mi jde - o společenském románu.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 3, 18. 1., příl. Kmen, č. 3, s. 4
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě F. S.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 33, 20. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 9, 3. 3., s. 10
Annotation: Polemika s recenzí: Novotný Vladimír, Obrana českého vodstva (Zemědělské noviny).
Article
18
19
In: Deník Jihočeská pravda. -- Roč. 1, 1991, č. 77, 31. 8., s. 7
Annotation: Medailón jihočeského básníka, ke 112. výročí úmrtí 31. 8.
Article
20
In: Deník Jihočeská pravda. -- Roč. 1, 1991, č. 138, 12. 11., s. 7
Annotation: Rozhovor o tvorbě pro děti a o knize: Pojď si hrát, měsíci.
Article