By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 132-139
Annotation: Studie zkoumá vícejazyčnost ve dvou Topolových románech.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 93, 19. 4., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Rozhovor s ruským bohemistou o sovětském vox populi, slovanské vzájemnosti a zejm. o jeho zájmu o české krajany na severním Kavkaze a na Sibiři.
Article