By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 424-425
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 32, 7. 8., s. 5
Annotation: Epigram sarkasticky glosující Tenčíkův knižní úvod.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 37, 11. 9., s. 5
Annotation: Satirické čtyřverší uvozené mottem: "Známý londýnský štváč Josef Kodíček žije se ženou, která vyrábí podprsenky pro vévodkyně a podobnou...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 7
Annotation: Polemika s recenzí Zd. Vavříka (LtN č. 22), kritizující nové vydání Marryatova dobrodružného románu; též o negativním Masarykově hodnocení...
Article
5
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 5, květen, s. 129-135
Annotation: Studie o literárních adaptacích především "látek bájeslovných a dějepisných", "klasických příběhů domácích i cizích" a dobrodružné...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 444
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 46, 23. 2., s. 5
Annotation: Medailon.
Article