By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 12, 16. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1381-1982
Annotation: Úvaha o lidovém vyprávění a jeho funkci v rámci systému socialistické literatury, zmíněno konání Festivalu lidové umělecké tvořivosti v...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o nastudování ochotnickým souborem inspirovaném příspěvkem Jana Kopeckého (úprava, režie a scénická hudba Adolf Felix).
Article
5
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 10, s. 140
Annotation: Autor se zamýšlí nad knihovnami jakožto součástmi obytného prostoru.
Article
6
7