By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 107-123
Annotation: Studie analyzuje vybrané teoretické přístupy k pojmu "svět" představenému pražskou strukturalistickou školou a rozpracovanému v Doleželově...
Article
2
by Sládek, Ondřej, 1976- jo20000074894{{{}}}}
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie představuje monotematicky koncipovaný slovník klíčových pojmů strukturální literární vědy, strukturální poetiky, strukturální...
Book
3
In: O metodě literární historie. -- ISBN 978-80-85778-83-0. -- S. 124-147
Annotation: Doslov k východiskům a inspiracím Lansonova pojetí výzkumu literární historie, které našel v přírodních vědách; s Literaturou (s. 142-147).
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 21. 8. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, která vychází v nakladatelství Host; s úvodní poznámkou.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 380-389
Annotation: Studie je součástí bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče, mapuje jeho vědeckou dráhu; bio-bibliografická poznámka o autorovi studie...
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 374-382
Annotation: Recenze tří knih, které vyšly pod souborným názvem Text v pohybu.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 80
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 201-205
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 820-824
Annotation: Úvaha uvozuje text J. Piera Druhy ikonicity, otištěný ve stejném čísle České literatury (s. 825-838).
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 839-847
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 18, 2004, č. 4, zima, s. 26-29
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 4, 12. 4., s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 18, 2004, č. 1, jaro, s. 18-21
Annotation: Biografický článek.
Article
14
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 220-222
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 34-39
Annotation: Studie; autor se zabývá zejm. přístupem K. L. Waltona.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 183-187
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 237-240
Annotation: Referát o konferenci.
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2003, č. 25, s. 107-111
Annotation: Referát z konference.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 512-518
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 17, 2003, č. 3, podzim, s. 12-15
Annotation: Biografický článek.
Article