By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 10. 3. 2010
Annotation: Rozhovor s redaktorkou nakladatelství Argo o její práci, vydávání českých autorů v Argu a o literatuře obecně.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 13. 3., s. 55
Annotation: Rozhovor s odpovědnou redaktorkou edice anglo-amerických autorů nakladatelství Arga.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 3
Annotation: Šéfredaktorka nakladatelství Argo o vydání románů R. Fulghuma.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 105, 5. 5., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s redaktorkou nakladatelství Argo o jí řízené edici anglo-amerických autorů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 19. 5., s. 14
Annotation: Zejména o situaci v nakladatelství Odeon.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 26, 30. 6., s. 5
Annotation: O prozaikově návštěvě Prahy.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 47, 24. 11., s. 2
Annotation: O výstavě knih Okna dokořán - překladová literatura 1990-1994, v Muzeu J. A. Komenského v Praze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 6, 9. 2., s. 12
Annotation: Přehledová stať; připojeny Seznam nejdůležitějších amerických knih vydaných v českém překladu v roce 1994, Seznam nejdůležitějších titulů...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 29. 7., s. 15
Annotation: Recenze; též přehled dalších katolických časopisů, mj. o zániku časopisů Velehrad a Souvislosti.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 50, 16. 12., s. 15
Annotation: Recenze čísla 4.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 24. 2., s. 12
Annotation: Přehledový článek s připojenou bibliografií Seznam nejdůležitějších amerických knih vydaných v českém překladu v roce 1993, Tituly současné...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 44, 5.-11. 11., s. 12
Annotation: O recenzích: Kennan George F., Drží se víry (New York Review of Books); Dahrendorf Ralf, Do politiky jedině s odpovědností (New York Times Book...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 8, 25. 2., s. 12
Annotation: Přehled vydaných (1992) a připravovaných překladů americké prózy v Odeonu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 25, 20. 9., s. 11
Annotation: Též o zastoupení české literatury v anglickém překladu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 49, 5. 12., s. 9
Annotation: O dřívějších snahách vydat český překlad; k otištěné studii: Boyd Brian, Rok Lolity, přel. E. Slámová.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 39, 21. 9., příl. Nové knihy, s. A a D
Annotation: Rozhovor s redaktorkou edice angloamerické prózy; v rubrice Z nakladatelských domů.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 183, 7. 8., příl. Salon, č. 27, s. 4
Annotation: Medailon knihtiskaře - amatéra J. Picky.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 51/52, 24. 12., s. 7
Annotation: Fejeton o redaktorské profesi.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 28. 4., s. 3
Annotation: Odeon; o jeho úpadku od listopadu 1989 ke konečnému zániku; datováno 14. 4. 1994.
Article
20
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 144, 20. 6., s. 10
Annotation: Edice anglo-amerických autorů; o překladové edici nakladatelství Argo.
Article