By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 87-91
Annotation: Básně.
Article
3
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 83-86
Annotation: Výběr z odpovědí V. Slívy z anket na různá témata, zejm. z časopisu Tvar (témata První kniha mých vzpomínek, Pohádková bytost: Marie Kyselková,...
Article
4
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 100-104
Annotation: Rozhovor; zejm. o Slívově básnické tvorbě, o rodičích a tématu dětství a rodného kraje v jeho básních, o Slívových přátelích, mj. též...
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 94-96
Annotation: Vzpomínkový text na L. Kunderu; připojena báseň věnovaná F. Halasovi, oba literáty spojuje vazba ke Kunštátu.
Article
6
In: Na okraji topologické propasti. -- Přední záložka
Annotation: Komentářem textu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
7
8
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 31
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
9
10
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 23-25
Annotation: Vzpomínka na setkávání autora s J. Trávníčkem; připojeny básně "U plotu slévárny" a "Babí léto - chlapský podzim".
Book Chapter
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 25, 18. 6., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Cherubín troubí na kost fanfáru".
Article
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 1, s. 86-89
Annotation: Soubor komentovaných ukázek z tvorby autorových oblíbených básníků.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 110
Annotation: Glosy k ukázkám z tvorby uvedených autorů.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 8, 6. 10., s. 84
Annotation: V. Slíva glosuje texty otištěné v rámci rubriky Hostinec.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 86
Annotation: Soubor glos k básním v rubrice Hostinec.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 1, 13. 1., s. 108
Annotation: Soubor glos k básním, otištěným v rubrice Hostinec.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 2, 3. 2., s. 80
Annotation: Soubor glos k rubrice Hostinec.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 3, 6. 3., s. 4-9
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o V. Slívovi.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 3, 6. 3., s. 96
Annotation: Soubor glos k básním, otištěným v rubrice Hostinec.
Article