By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1994, č. 38/39, s. 10-14
Annotation: Životopisný portrét.
Article
2
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1995, č. 42, s. 5-12
Annotation: Biografický portrét.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 8-9
Annotation: Studie (výňatek z knihy, kterou vydá Akropolis).
Article
4
by Slavíčková, Miloslava, 1933- jn20000620335{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2004
Annotation: Přepracovaná monografie české bohemistky působící v Lundu (ve švédštině vyšla v sérii spisů Ústavu pro studium střední a východní Evropy...
Book
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 8-9
Annotation: Rozhovor o její knize.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 16-18
Annotation: Studie o Hrabalových literárních kolážích.
Article
7
8
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2006, č. 45, s. 87-88
Annotation: O ilustrační výzdobě švédského vydání.
Article
9
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 9, 30. 9., s. 27-28
Annotation: Rozhovor, mj. o jejích překladech děl české literatury do švédštiny, jejích bohemistických pracích a o bohemistice ve Švédsku.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 4, s. 408-436
Annotation: Komentovaná edice sešitu, uloženého v pozůstalosti B. H. v Památníku národního písemnictví pod číslem 20/I/11.
Article
11
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1997, č. 36, s. 34-35
Annotation: Přehledová stať, mj. o bibliografii překladů z češtiny a slovenštiny do švédštiny M. Bergstrandové a M. Larssona (1992; Stockholm Slavic Papers...
Article
12
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2011, zima, s. 54-55
Annotation: O životopisu A. Posse-Brázdové od E. Stromberg Krantz.
Article
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 34-56
Annotation: Studie o memoárech V. Vaňka "Moje válečná odysea".
Article
14
15
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 46, 2014, s. 71-82
Annotation: Studie podává informaci o Hrabalových překladech a věnuje se recepci jeho díla ve Švédsku.
Article
16
by Slavíčková, Miloslava, 1933- jn20000620335{{{}}}}
Published Lund : Lund University - Department of East and Central European Studies, 2003
Annotation: Doktorská disertace vycházející z analýzy tří uvedených textů B. Hrabala.
Book
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 2, 9. 1., s. 37
Annotation: Vzpomínka M. Slavíčkové, autorky materiálu o stavu "současné" české literatury pro Nobelovu komisi v roce 1984.
Article
18
19
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 12, 2003, s. 253-270
Annotation: Příspěvek na konferenci, s kapitolkami: Zápisník snů a Erbenovy "Sny", Výňatky ze Zápisníku snů v literární koláži Mrtvomat, Využití citátů...
Article
20
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 6, 1998, s. 192-201
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article