By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 119
Annotation: Autorka upozorňuje na (novou) vědeckou edici "Nové obzory vědy" a na potřebu recenzovat i popularizační vědeckou literaturu.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 316-317
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 134 (678), 8. 6., Literární příl., č. 15, s. [3]
Annotation: Přehled edičních plánů na r. 1958.
Article
4
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 146 (690), 22. 6., s. [3]
Annotation: Ediční plán Státního nakladatelství politické literatury.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 48, 27. 5., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o prodejní výstavě starých tisků a bibliofilských vydání.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 49, 28. 5., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru konaném k příležitosti 50. narozenin Viléma Závady.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 24, 28. 1., Literární příl. Večerní Prahy, č. 4, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 52, 1. 6., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o setkání se spisovateli, kteří obdržely státní cenu K. Gottwalda.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 44, 21. 2., s. 3
Annotation: Medailon o K. J. Benešovi při příležitosti jeho 60. narozenin.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 58, 8. 6., s. [3].
Annotation: Anotace na uvedenou knihu.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 48, 25. 2., Literární příl. Večerní Prahy, č. 8, s. 1
Annotation: Článek o Zdeňkovi Jirotkovi.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 153 (697), 1. 7., s. [3]
Annotation: Článek k 5. výročí úmrtí F. Šrámka a významu jeho díla pro mladé lidi.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 51, 29. 2., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o akci Březen - měsíc knihy.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 66, 17. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 11, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 78, 31. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 13, s. 1
Annotation: Rozhovor s Jiřím Markem.
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 63, 14. 3., s. 3
Annotation: Zpráva shrnuje večer věnovaný Jiřímu Wolkrovi konaný 13. 3. v Městské knihovně.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 101, 26. 7., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o návrhu edičního plánu Státního nakladatelství krásné literatury.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 102, 27. 7., s. [3].
Annotation: Fejeton.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 105, 30. 7., s. [3].
Annotation: Zpráva mimo jiné kriticky hodnotí probíhající výstavu "Praha v boji a slávě" v MK.
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 130, 2. 6., Literární příl. Večerní Prahy, č. 22, s. 1
Annotation: Zpráva informuje o oslavách při příležitosti výročí 120 let od prvního vydání Máje.
Article