By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 48-49
Annotation: Článek o slovních hádankách K. Šiktance.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení ceny třem cestovatelům.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 15, 18. 1., s. 10
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: Glosa k odezvě (KPRR, č. 6, s. 92, podepsáno TP) na Slomkův článek (LtN, č. 33/1996).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled čísla věnovaného J. Masarykovi.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 7
Annotation: Poznámka k bibliografickému opomenutí bibliofilské rarity ve vlastní recenzi (LtN č. 5/1997).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 16
Annotation: Recenzní přehled.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 67, 20. 3., s. 16
Annotation: Komentář k citovanému úryvku z šaldovské bibliofilie Ze vzpomínek na dětství (Praha, Spolek českých bibliofilů); vyvoláno shodou jmen (příjmení)...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 7
Annotation: Recenze ročníku 40/1996.
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 50, 10. 12., s. 79
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 49, 3. 12., s. 72-73
Annotation: Článek k vydání souboru 12 CD písní a výstupů Divadla Semafor ze 70. a 80. let.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 23, 3. 6., s. 30
Annotation: Fejeton k připravovanému prodeji vily bratří Čapků na pražských Vinohradech.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 41, 8. 10., s. 77
Annotation: Recenzní glosa k českému překladu Pentateuchu v zrcadlové edici s hebrejským a českým textem.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 36, 3. 9., s. 67
Annotation: Sloupek o (ne)aktuálnosti díla J. Vrchlického, u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 47, 19. 11., s. 79
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2012, č. 60, prosinec, s. 18-20
Annotation: Přetisk recenze (zdroj neuveden, zřejmě z blogu JS).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 211, 8. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Stručná recenze v rubrice Minirecenze.
Article