By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 41, s. [2]
Annotation: Stať charakterizuje dobovou literaturu jako literaturu kosmického věku a vytyčuje její úkoly.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 3, 23. 2., s. 4
Annotation: Medailon K. Tomana.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 10, 3. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog k 21. 2.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 1, leden, s. 1-6
Annotation: Též o sborníku O umelecko-náučnej literatúre, zvláště o stati Z. Heřmana.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 1, leden, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 26, 1961, č. 12, 23. 3., s. 284-285
Annotation: O mezinárodním symposiu v Liblicích o problémech výzkumu dělnické písně.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 42, 15. 10., s. 15; č. 46, 12. 11., s. 15
Annotation: Kurzíva o prolínání světa vědy a techniky se světem kultury a umění; mj. o přírodovědném zájmu K. Čapka.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: O dramatu uvedeném v D48.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 22, 26. 1., s. 5
Annotation: Informační glosa o časopise slovenských spisovatelů "Kulturny život".
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 7
Annotation: O hře St. Loma Děvín na Král. Vinohradech.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: K inovacím žánru.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 102, 30. 4., s. 1-2
Annotation: Fejeton o úpravě bývalého operetního kabaretu.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 14, 17. 1., s. 5
Annotation: O inscenaci lidových barokních her ve Valdštejnské zahradě.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 53, 3. 3., s. 4
Annotation: Fejeton o Matějské pouti v Praze.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 54, 4. 3., s. 5
Annotation: O nové inscenaci hry Lothara Suchého. Citován Ota Ornest.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: O dramatu inscenovaném v D 48.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 69, 21. 3., s. 6
Annotation: Vyjádření e sjezdu mladých spisovatelů. Citováni Kamil Bednář, Jindřich Chalupecký, Jan Grossman, JIří Hájek, Jan Štern.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 9, 11. 1., s. 1-2
Annotation: Fejeton o podnětném představení a úvahách o něm.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 40, 16. 2., s. 5
Annotation: Informační glosa o založení odbočky Svazu československých spisovatelů na Slovensku.
Article