By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 303, 31. 12., příl. Kavárna, s. D6-D7
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou J. Smetanovou, doplněný o biograficko-bibliografickou poznámku o ní. K textu je připojena ukázka z autorčiny knihy vzpomínek...
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 6, 8. 1., příl. Magazín Právo, s. 16-18
Annotation: Životopisné vyprávění.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 27, 1. 2., s. 20
Annotation: Odpověď na otázku; o rodové spřízněnosti se skladatelem B. Smetanou.
Article
6
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 9, 2001, č. 41, leden, s. 12
Annotation: O zpracování pozůstalosti prezidentova tajemníka A. Schenka, jejího strýce; příspěvek do ankety.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 239, 13. 10., s. 28
Annotation: Vzpomínkový rozhovor u příležitosti seifertovské výstavy.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 9, 1999, č. 39, 20.-26. 9., s. 7 a 25
Annotation: Rozhovor.
Article
9
10
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 1, 1994, č. 16, 24. 11., s. 41
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 236, 2. 12., příl. Adventní kalendář 94, s. 22
Annotation: Mozaika krátkých textů s vánoční tematikou.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 3
Annotation: U příležitosti neurčeného jubilea 26. 10.
Article
13
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 39
Annotation: Vzpomínka autorky na práci na převyprávění dívčího románu: Alcott Louisa May, Malé ženy, prováděné v době, kdy nesměla publikovat.
Article
15
16
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 47, 1993, č. 9, 22.-26. 2., s. 8-9
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z knihy J. S. Pozor, vyletí ptáček, Jarní úvaha o židli a gladiole.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 45, 24. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor o knize.
Article
18
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 3, 1993, č. 43, 3. 3., s. 14
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání výběru z fejetonistické tvorby J. S. od konce 50. let.
Article
19