By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praktický lékař. -- ISSN 0032-6739. -- Roč. 83, 2003, č. 9, 25. 9., s. 543-545
Annotation: S úvodem, s kapitolou Doba, život a dílo Erasma Rotterdamského, se Závěrem; mj. s analýzou Erasmova spisu z hlediska psychiatrie (geriatrie).
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 38
Annotation: Medailon k stému výročí narození.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 52-53
Annotation: Vzpomínka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 10, s. 34-39
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 17, březen, s. 37
Annotation: Vzpomínka k 5. výročí úmrtí.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 24. 3., s. 2
Annotation: Životopisná poznámka o zahraničně-politickém publicistovi, autoru knihy Od Mnichova k válce (Praha, Práce 1945).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 19, 12. 5., s. 2
Annotation: Doplňující biografická poznámka.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání výboru z tvorby duševně nemocného autora, vnuka známého nakladatele.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 13
Annotation: Stať s úryvky z Rozmluvy; věnováno památce V. Burdy.
Article
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 197, 24. 8., s. 10
Annotation: Vzpomínka Lopatkova spolupracovníka z rozhlasu; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 36, 10. 9., s. 2
Annotation: Glosa k absenci studie J. Lopatky Sláva a úskalí amatérismu (1982) mezi dokumenty na foglarovské výstavě v Muzeu hl. m. Prahy.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 39, 1. 10., s. 2
Annotation: O otevření Pamětní síně J. Seiferta v Městském muzeu v Kralupech.
Article
15
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 2, červen, s. 196-197
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 2, s. 62-68
Annotation: S kapitolami Poznámky k obecné klasifikaci uměleckých druhů, k pojmům žánr a žánrová forma a Žánr a žánrová forma v rozhlasovém slovesném...
Article
17
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 27-32
Annotation: Přehled vývoje české rozhlasové hry od r. 1945.
Article
18
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 1, s. 106
Annotation: Doslov k otištěnému textu; s charakteristikou tvorby L. A.
Article
19
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 2, s. 26-37
Annotation: O rozhlasových hrách Tři směrem k tichu, Dívej se k černému nebi, Pět nesmírných historií a Případ.
Article
20
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1964, č. 3, březen, s. 45-46
Annotation: Rozbor.
Article