By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 72. Studia bohemica, sv. 8. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2000, s. 21-27
Annotation: O třech kronikách Valašského Meziříčí z období třicetileté války (vydaných v uvedeném souboru), autoři: O. Sivý, J. Fučík a anonymní...
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 116, 1993, č. 2, s. 232-233
Annotation: Lomnický z Budče Šimon; recenze.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 62, 1993, č. 2, s. 212-213
Annotation: Recenze studie, věnované problematice memoárové literatury (memoáristiky).
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 112, 1989, č. 4, s. 248-249
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Slavica Olomucensia. -- Sv. 56, 1987, sv. 6, s. 91-97
Annotation: Analýza druhého, přepracovaného vydání sbírky: Kochanowski Jan, Trény (Žalozpěvy, Praha 1984); 1. vydání (1971) přel. J. P. se: Sojka Erich.
Article
11
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 3, s. 366-369
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 6, s. 573-580
Annotation: Přehledová stať k 100. výročí vydání románu srovnává české překlady od: Langner Jan Josef (1898), Rozvoda Jaroslav (pravděpodobně 1917),...
Article
14
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 70, sv. 7, 1996, s. 15-21
Annotation: Analytická studie vychází z odeonského vydání české i německé (do češtiny přeložené) verze vzpomínek J. H. z první poloviny 17. století...
Article
15
by Sobotková, Marie, 1947- ola2002158206{{{}}}}
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.
Annotation: S úvodem a s kapitolami: Literární komunikace obecně; Autor jako subiekt czynnosci twórczych; Text jako výsledek procesu psaní a procesu čtení,...
Book
17
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 55, sv. 4, 1987, s. 17-25
Annotation: Enšpígl; o enšpíglovské látce a jejích modifikacích v české literatuře, s rozborem jedné z novodobých edic: Enšpígl v novějším kabátě...
Article
18
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 47-53
Annotation: Srovnávací studie věnovaná dvěma tiskům příběhů o Enšpíglovi, vydaných nakladateli: Škarnicl František Xaver syn (Skalice 1857); Landfras...
Article
19
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Slovanské studie = Studia slavica, č. 6. -- ISSN 1214-3111. -- Č. 202, 2002, s. 262-271
Annotation: Přehledová stať, s kapitolkami: Pierwszy etap wprowadzania polskiej mysli romantycznej w Czechach - lata dwudzieste XIX w.; Powstanie listopadowe w...
Article
20
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 8, 2000, s. 73-81
Annotation: Příspěvek na konferenci; s úvodem, závěrem a s kapitolkami: Polský literární romantismus a česká literatura 1. poloviny 19. století, Kapitola...
Article