By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 20, 2012, č. 1, s. 5-31
Annotation: Životopisná studie o M. Stunovi, mj. též ke kulturnímu životu v českých zemích na konci 18. století a dobové cenzuře.
Article
2
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 79-95
Annotation: Životopisná studie; připojena fotografie Žofie Podlipské se synem Prokopem.
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 4, 1996. Studia ethnographica, sv. 9. -- R. 1998, s. 89-94
Annotation: Rozbor antikizující školské inscenace holdovacího "dramma per musica" (autor neznámý, hudební partituru vytvořil Jan Dismas Zelenka, uvedlo pražské...
Article
6
7
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 80, 1993, č. 3, s. 260-261
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 16, 1993, s. 307-308
Annotation: Recenze soupisu obsahujícího 323 bohemik (z toho 42 unikátů).
Article
9
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia ethnografica. -- Sv. 3, sv. 7, 1991, s. 127
Annotation: Nekrolog literárního vědce a folkloristy (zemřel začátkem června 1989 ve věku 68 let).
Article
11
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 284-287
Annotation: Recenze.
Article
13
15
16
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 78, 1991, č. 4, s. 319
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 68, 1981, č. 3, červenec, s. 169-180
Annotation: Rozbor struktury dramatického textu podkrkonošského písmáka z konce 18. nebo začátku 19. století; s hypotézou o autorství: Vocedálek František...
Article
18
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 70, 1983, č. 1, březen, s. 42-50
Annotation: Rozbor lidové hry o ctnostné Repsýně, asi z roku 1812.
Article
19
In: Práce muzea v Kolíně. -- ISSN 0862-2175. -- Roč. 3, 1984, s. 105-130
Annotation: S textem masopustní frašky z 16. stol.
Article
20