By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor týkající se zejména první republiky, postavení literátů a intelektuálů obecně v době před sto lety a dnes; připojena je biografická...
Article
2
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 80, 2004, č. 17, s. 11
Annotation: Rozhovor s J. Sokolem k 25. výročí ČEPu (český ekumenický překlad).
Article
3
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 81, 2002, č. 2, s. 109-111
Annotation: Článek o textu M. K. O pokusech s váhami z roku 1450.
Article
4
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 1, 20. 3., s. 3
Annotation: Zhodnocení prezidentského období V. Havla.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 12, 2001, č. 41, 8.-14. 10., s. 21
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 21, 25. 5., příl. Perspektivy, č. 5, s. 8
Annotation: K článku J. Šmída, jenž byl reakcí na článek J. Šebka a J. Paulase (Perspektivy 10/1996).
Article
8
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1994, č. 12, červenec, s. 1-4
Annotation: Úvaha o eseji J. Patočky.
Article
9
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 13. 8., s. 13
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; recenze sborníku (původně samizdatu z roku 1980) obsahujícího bibliografii masarykovské literatury za léta 1935-1978.
Article
10
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 13. 8., s. 13
Annotation: Recenze čísla 20.
Article
11
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 7, 1992, č. 37/38, 16./23. 9., s. 31
Annotation: Recenze; mj. též o knize "Evropa a doba poevropská".
Article
12
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- R. 1990, č. 2, 27. 7., s. 19
Annotation: O vztahu katolické církve k J. H.
Article
13
by Sokol, Jan, 1936-2021 jk01120341{{{}}}}
Published Praha : Vyšehrad, 2010.
Annotation: Úvaha; - s Úvodem (s. 11-20) a oddíly: Praktická filosofie; Od slov k pojmům; Východiska praktické filosofie; Etika dědice; Závěr; - s Literaturou...
Book
14
15
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 16, 1996/1997, č. 3, zima 1997, s. 64-67
Annotation: Projev při veřejné prezentaci 1. svazku Sebraných spisů Jana Patočky 13. 12. 1996 v knihkupectví Marathon na Evangelické teologické fakultě v...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 70, 22. 3., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 299, 23. 12., příl. Orientace-Václav Havel, s. 32
Annotation: Medailon V. Havla s mezititulky Člověk, Disident, Politik, Odkaz.
Article
18
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 149-151
Annotation: Medailon; zejm. o jeho péči o dílo J. Patočky.
Article
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 79, 2012, č. 1, únor, s. 2-5
Annotation: Vzpomínka. (Vyšlo v LN, příl. Orientace 23. 12. 2011).
Article
20
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 79, 2012, č. 1, únor, s. 35-37
Annotation: Zamyšlení nad Havlovými hesly Pravda a láska... a "nepolitická politika".
Article