By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 332-333
Annotation: Úvaha u příležitosti vydání knih Účastníci zájezdu (Brno, Petrov 1996) a Názory na vraždu (2. vyd., tamtéž 1996).
Article
2
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 67-70
Annotation: Životopisný příspěvek zpracovaný podle rukopisných vzpomínek F. Losíka (Opava, Památník Petra Bezruče).
Article
3
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 103-104
Annotation: Recenze; hlavně o autorovi - kreslíři, grafikovi a ilustrátorovi, knězi z Buchlovic.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 1/2, jaro/léto, s. 38-39
Annotation: Životopisný portrét.
Article
5
by Soldán, Ladislav, 1938-
Published Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Studijní text pro posluchače vysokých škol věnující se mj. uvedeným osobnostem.
Book
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 9, listopad, s. 491-492
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 553-554
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 1, leden, s. 44
Annotation: Medailon J. T. u příležitosti jeho úmrtí a současně vydání posledního svazku jeho spisů.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 9, září, příl. Kam, roč. 11, č. 9, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 9, září, příl. Kam, roč. 11, č. 9, s. 20
Annotation: Recenze bibliofilského vydání překladu z roku 1945.
Article
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 9, září, příl. Kam, roč. 11, č. 9, s. 15-16
Annotation: Medailon.ibliofilského vydání překladu z roku 1945.
Article
12
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 57, 2005, č. 3, s. 335-336
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 10, říjen, příl. Kam, roč. 11, č. 10, s. 14-15
Annotation: Recenze sborníku českých a srbských autorů, obsahujícího též literárněhistorické příspěvky.
Article
14
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 11, č. 11, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 50, 2006, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 12, č. 1, s. 7-9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 4, zima, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 50, 2006, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 12, č. 2, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 50, 2006, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 12, č. 3, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 43-47
Annotation: Medailon.
Article