By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 10, prosinec, s. 52
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [337]-348
Annotation: Diskusní příspěvek o biografii M. Švehly "Magor a jeho doba" a biografii M. Macháčka "Gustáv Husák".
Article
8
by Sommer, Vítězslav, 1981- mzk2008469076{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011.
Annotation: S Předmluvou (s. 9-11), s Úvodem (s. 12-23) a s oddíly: Metodologická východiska práce (s kapitolami: Věda jako předmět zkoumání; Sociální...
Book
9
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 12, 2020, č. 2, prosinec, s. 98-123
Annotation: Studie o strategiích a rozsahu využití literárních děl jako historických pramenů. Autor se soustřeďuje na literární tvorbu S. Váchy jako zdrojový...
Article
10
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá státní socialismus v Československu v letech 1956-1989 a zabývá se otázkami spojenými s technokracií a vztahem mezi...
Book
11
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 15, 2008, č. 2, s. 341-356
Annotation: Studie, mj. i o literární (narativní) stránce historických knih K. Kaplana; v čísle též recenze jedné z nich.
Article
12
Annotation: Kolektivní monografie přispívá k poznání postupů a forem vysokoškolské a vědní politiky KSČ v letech 1945-1960, všímá si zvláště uvedených...
Book
14
by Anýž, Daniel, 1963-, Bartlová, Milena, 1958-, Beránek, Ondřej, 1980-, Borovička, Jan, 1979-, Catalano, Alessandro, 1970-, Čejka, Marek, 1975-, Černý, David, Cílek, Václav, 1955-, Ditrych, Ondřej, 1982-, Doubek, Vratislav, 1965-, Pantazopoulou Drahoňovská, Lucie, Drápal, Dan, 1949-, Drápalová, Kristýna, Fryš, Miloš, 1953-, Hejkalová, Markéta, 1960-, Hokr, Boris, 1984-, Horák, Vít, Hříbek, Tomáš, Humpál, Martin, 1968-, Charvát, Radovan, 1948-, Chýla, Jiří, 1948-, Karpenko, Vladimír, 1942-, Klímová, Helena, 1937-, Kolmaš, Michal, 1985-, Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-, Kopeček, Michal, 1974-, Kotecký, Vojtěch, 1974-, Kouřil, Vladimír, 1944-, Kratochvíl, Petr, 1975-, Křesťan, Jiří, 1957-, Křivánková, Anna, 1982-, Loužek, Marek, 1975-, Luňák, Petr, 1966-, Matějčková, Tereza, 1984-, Mattuš, Jan, 1966-, Mikuláš, Radek, 1964-, Ostřanský, Bronislav, 1972-, Pavlát, Leo, 1950-, Peregrin, Jaroslav, 1957-, Pilátová, Markéta, 1973-, Přibáň, Jiří, 1967-, Putna, Martin C., 1968-, Schneider, Jiří, 1963-, Smetana, Vít, 1973-, Smolíková, Noemi, Sommer, Vítězslav, 1981- mzk2008469076{{{}}}}, Tureček, Břetislav, 1970-, Vácha, Jiří, 1938-, Veis, Jaroslav, 1946-, Veselý, Jan, Viklický, Emil, 1948-, Vybíral, Jindřich, 1960-, Zrzavý, Jan, 1964-
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. v-viii
Annotation: Anketa, v níž respondenti odpovídali na otázku: "Mohl(a) byste nám napsat, kterou knihu ze svého oboru byste rád(a) viděl(a) v roce 2017 přeloženou...
Article