By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 1. 3., s. 1 a 10-11
Annotation: Výbor z dopisů M.S. Gertrudě Gruber-Goepfertové z 4.10.1960 - 23.4.1965.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 22, 30. 8., s. 5
Annotation: O sepětí spisovatelů (zvl. "Kolářova stolu" v kavárně Slávii) s Prahou; citováno z knihy.
Article
14
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 16, 1979, č. 2, duben, s. 84
Annotation: Poznámka k přetištěnému textu (s. 84-89) katalogu výstavy knih (Konstanz, podzim 1978); rozděleno do oddílů Česká literatura v: Edice Petlice,...
Article
15
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 16, 1979, č. 2, duben, s. 53-57
Annotation: Medailón; k otištěnému výběru básní ze sbírky Stará bydliště (s. 57-63).
Article
16
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 16, 1979, č. 2, duben, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 17, 1980, č. 3, červenec, s. 87-88
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 17, 1980, č. 2, duben, s. 3-6
Annotation: O domácím a exilovém proudu české poezie, mj. o básních: Seifert Jaroslav, Sýs Karel; s otištěním básně M. S. Dopis panu Seifertovi (s. 6-8).
Article
19
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 17, 1980, č. 3, červenec, s. 92-94
Annotation: Medailón; k vydání katalogu Jiří Kolář (Zirndorf 1979).
Article
20
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 17, 1980, č. 1, leden, s. 91-92
Annotation: Recenze. Kniha obsahuje biograficko-bibliografické poznámky o autorech.
Article