By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 29. 1. - 4. 2., příl. Perspektivy, č. 5, s. 9
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
3
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 39-52
Annotation: Studie se soustředí na dvojici barevných iluminací ve středověké "Darmstadtské hagadě" (tj. rukopisu pesachové hagady s komentářem Eleazara...
Book Chapter
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 67-93
Annotation: Rozbor díla.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 239-248
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 235-240
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 346-371
Annotation: Studie k literárním ohlasům příběhu židovského chlapce Š. Abelese zavražděného v Praze roku 1694 vlastním otcem kvůli touze konvertovat ke...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 732-757
Annotation: Studie analyzující níže uvedenou ranou povídku V. Hálka, zejm. k Hálkově využití motivu cikánství ve zmíněné povídce a k obrazu vesnice...
Article
9
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 12, 2008, č. 3, s. 104-108
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2006, č. 2, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 45
Annotation: Zpráva o druhém ročníku sympozia (15.-16. 11. 2006); tématem byla Výuka psaní a překladu v mnohajazyčném kontextu.
Article
13
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 3, 14. 6., s. 71
Annotation: O své básnické tvorbě; s otištěním básní Hádanky na doma (s. 70-71), překladů Ze staroanglických hádanek Exeterské knihy (s. 71-73) a s...
Article
14
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 17, 2007, č. 35, s. 28-39
Annotation: Studie, věnovaná Lévinasovu pojetí vztahu k Druhému, na pozadí jiných konceptů.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 11, 10. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 697-712
Annotation: Edice staročeského textu s komentářem.
Article
17
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 62, 2010, č. 1, s. 29-45
Annotation: Studie - rozbor rukopisu (Vědecká knihovna v Olomouci, sig. M II 190).
Article
18
19
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 244-249
Annotation: Recenze.
Article