By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 711-726
Annotation: O protižidovských násilnostech, ke kterým došlo v Praze o Velikonocích roku 1389, nás informuje známá latinská skladba Pašije pražských Židů,...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 969-971
Annotation: Errata ke studii v č. 5/2012.
Article
3
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 267-281
Annotation: Příspěvek se zaměřuje na vášnivou zbožnost, oficiálně vyjádřenou oddanou literaturou lidových modliteb a básní a nářků Panny Marie, a...
Book Chapter
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 39-48
Annotation: Studie rozebírá historické a fikční reprezentace židovského chlapce Š. Abelese (1681-1694).
Article
5
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 117-137
Annotation: Studie věnující se prezentaci Kristovy obřízky v kázání Š. F. Náchodského proneseného někdy mezi lety 1700-1707, otištěného též v postile...
Book Chapter
6
7
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 17, 2014, č. 2, s. 27-53
Annotation: Studie se věnuje pozdně středověké skladbě "Tkadleček", zvláště jejímu žánrovému zařazení a dobové kontextualizaci. Zabývá se vztahem...
Article
8
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 19, 2016, č. 1, s. 73-106
Annotation: Studie se věnuje vzniku obrazu Židů a židovské společnosti v českých kázáních. Autor ve své studii pracuje s kázání z průlomu 17. a 18....
Article
9
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 755-767
Annotation: Dvě recenze níže uvedené knihy.
Article
11
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 7-13
Annotation: Předmluva ke kolektivní monografii nastiňující postup českého a slovenského bádání v oblasti homiletiky a představující jednotlivé studie.
Book Chapter
12
by Brtáňová, Erika, 1962-, Soukup, Daniel, 1981-
Published Bratislava : Veda, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie věnující se homiletické literatuře slovenské a české provenience od 9. do 19. století jakožto jedinečnému literárnímu...
Book
13
Annotation: Cyklus esejů vysílaných v květnu roku 2016 na stanici Český rozhlas 3 Vltava se věnuje české i cizojazyčné poezii doby Karla IV., ale nevyhýbá...
Book
14
Other Authors: '; ...Soukup, Daniel, 1981- jo2015884968...
Annotation: Kolektivní monografie je textovým výstupem tematického panelu Ktož jsú boží bojovníci: Jan Hus - husitství - husitské války V. kongresu světové...
Book