By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Vzpomínky na starou Kroměříž. -- s. 153-155
Annotation: Převzatý doslov editora 1. vyd. (1938) J. Spáčila - stejně tak byly použity jeho textové úpravy; rukopisné paměti sepsal J. Chodníček v 80....
Book Chapter
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 89, 1974, č. 43, 20. 2., s. 5
Annotation: Recenze bibliofilie.
Article
4
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 89, 1974, č. 61, 13. 3., s. 5
Annotation: Medailon k 150. výročí narození 17. 2.
Article
7
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- Roč. 14, 1971, 1. 3., s. 10
Annotation: Rozhovor o literárním díle J. S.
Article
8
9
In: Zpravodaj města Kroměříže. -- Roč. 4, 1969, č. 4, duben, příl. K 69, s. 61-63
Annotation: O pobytu F. P. v Kroměříži za říšského sněmu v roce 1848.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1976, č. 3, s. 68-72
Annotation: Vzpomínky na deset moravských bibliofilů, jejich sjezd v Olomouci roku 1928 a na jejich další činnost.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 90, 1975, č. 68, 21. 3., s. 5
Annotation: Poznámka na okraj zájezdu Olomoucké skupiny Spolku českých bibliofilů do Uherského Hradiště 22. 3.
Article
14
In: Kolo. -- R. 1934, s. 83-86
Annotation: Monografická studie týkající se prvního moravského povídkáře, buditele a žurnalisty: Dohnal Antoš (vl. jm. : Hansmann Leopold). Jeho stěžejní...
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 20, 24. 1., s. 7
Annotation: Především o jubilejním roce revoluce roku 1848.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 32, 7. 2., s. 7
Annotation: O výstavě v Kroměříži. Zvláště o roce 1848.
Article
17
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 1, 1946, č. 2, s. 163-164
Annotation: Krátká studie o zpodobnění života na Hané v díle Antoše Dohnala.
Article
18
In: Bibliofil. -- Roč. 12, 1935, č. 5/6, květen/červen, s. 87-90
Annotation: Otisk přednášky: Spáčil Jindřich na večírku v Břeclavě 8. června 1935.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 144, 20. 6., s. 7
Annotation: Úryvek ze stejnojmenného románu.
Article
20
In: Kolo. -- Roč. 12, 1948, č. 3/4, 30. 4., s. 43-48
Annotation: Próza. S přípiskem "(Z románu Ať žije sněm!, který vyšel v našem nakladatelství)".
Article