By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 11
Annotation: Fejeton o cenách Magnesia Litera, o kauze kolem kavárny Liberál, v níž se uskutečnil večer stoupenců xenofobně a protislamisticky smýšlejícího...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 13
Annotation: Úryvek románu.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Jení. -- s. [299]
Annotation: Ediční poznámka k souboru textů psaných v letech 2004-2011 pro autorův internetový blog.
Book Chapter
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 9
Annotation: O autorském čtení T. Riedlbauchové a O. Macury v pražském klubu Jelení 6. 6. 2005.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 18
Annotation: Komentáře k veršům začínajících autorů; otištěny ukázky od J. Stoklasy, J. Thála, D. Šeterleho, P. Zvaného, M. Kotáska (s. 18-19).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 9
Annotation: O setkání básníků; doplněno fotografiemi.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 7
Annotation: Úvaha nad dosavadní podobou Státní ceny.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 18-19
Annotation: Komentáře k básním začínajících básníků; s ukázkami.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor - o žánru rozhovorů, internetovém časopise Postmoderní revue, psaní básní aj.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 14
Annotation: Reportáž z festivalu poezie.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 19
Annotation: Glosy.
Article
13
In: Čaroděj dřímá v každém z nás. -- s. 5-6
Annotation: Rozhovory započaté na přelomu let 2003 a 2004, původně určené pro internetový časopis Postmoderní revue, s kapitolami: Jak jsem se v církevním...
Book Chapter
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 18, 2. 5., s. 97
Annotation: B. Správcová odpovídá na sled formalizovaných, anonymních otázek.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 10, 18. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 9
Annotation: Úvaha o spisovatelských organizacích.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 18
Annotation: Zpráva (s fotografií) o autorském čtení I. Matouška z románu Adepti.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 14. 12., s. 19
Annotation: Fotoreportáž z křtu knihy I. Machulkové.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 19
Annotation: Glosy.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 2, 25. 1., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí knihy J. Katalpy (Tvar 1/2007).
Article