By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 11, č. 12, s. 3-7
Annotation: Autobiografický rozhovor s teatrologem; s mezititulky I divadlo je jen náhoda, Slavná léta Mahenky, Když vám vezmou divadlo, Na provázku, Divadlo,...
Article
2
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 8-24
Annotation: Studie; o historii emigrantských divadelních sdružení a jejich aktivit; též o původní tvorbě; s oddílem Prameny a literatura na s. 20-24; odeznělo...
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám 22. 3.
Article
4
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2010, č. 35, září/říjen, s. 58-61
Annotation: Studie; přetištěno z: Program. Divadelní list Státního divadla Brno 36, 1965/66, č. 4, prosinec 1965, s. 2-4.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 51-54
Annotation: O dramatickém díle K. H. M.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 12, 26. 2. 1969, s. 1, 3
Annotation: Přednesený referát.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 1969/1970, č. 1, 10. 9. 1969, s. 3
Annotation: O opozičních divadlech ve vývoji českého divadelnictví, zejména v období meziválečném a v současnosti.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 7, 1996, č. 2, červen, s. 57-61
Annotation: Recenze s přesahem k pojednání o celém Hořínkově teoretickém díle.
Article
10
In: E. F. Burian a jeho program poetického divadla. -- S. 160-203
Annotation: Závěrečná studie k výboru ze statí E. F. B. o formách jevištního umění z let 1925-1959.
Book Chapter
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 29, 2. 2., s. 5
Annotation: Článek o Tylově situaci po rozpadu Hilmerovy divadelní společnosti v r. 1831 a o jeho nástupu do časopisu Jindy a nyní v r. 1832.
Article
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 1, březen, s. 3-23
Annotation: Studie; též o zákazech původních i přeložených dramatických textů.
Article
13
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2006
Annotation: Monografie; - s Předmluvou (s. 7-16), se vstupní částí: Ludvík Kundera - život a dílo (s. 17-39), s Úvodem: Programová východiska (s. 43-97,...
Book
14
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011.
Annotation: Výbor z teoretických prací autora pocházejících především z let 1990-2000 a vztažených k problematice aktuálních metodologických otázek...
Book
15
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014
Obsah knihy
Annotation: Monografie věnovaná inscenační tvorbě pražských českých činoherních divadel v pomnichovském období a letech druhé světové války.
Book
16
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Praha : Panorama, 1988.
Annotation: S Úvodem (s. 11-13) a s oddíly: Nástup nové generační směny (s. 14-28); Boj za udržení pozic avantgardy (s. 29-90); Pokusy o překonání umělecké...
Book
17
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Brno : Masarykova univerzita, 2003.
Annotation: Monografie, původně připravená do tisku v r. 1969 pod názvem České divadlo v Londýně v letech druhé světové války 1939-1945 jako 9. svazek...
Book
18
by Srba, Bořivoj, 1931-2014 jn99240001115{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1980
Annotation: Monografie s kapitolami Programová východiska činnosti divadla D 39 - D 41 a její organizační zajištění, Jevištní práce E. F. Buriana na scéně...
Book
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 10, 1999, č. 2, červen, s. 46-51
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Večerník : (Brněnský). -- Roč. 2, 1992, č. 88, 6. 5., s. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article