By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 8. 2018
Annotation: Zpráva o Zvláštním ocenění za básnickou tvorbu a popularizaci české a slovenské poezie v zahraničí, které získala bulharská bohemistka,...
Article
2
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 3, s. 54-58
Annotation: Rozhovor o autorčině otci, jeho životě a tvorbě; k výročí jeho narození i úmrtí.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 10
Annotation: Článek o ocenění společnosti Bohemia klub za šíření dobrého jména ČR v zahraničí.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 9
Annotation: O výstavě básníka B. Christova a dvou výtvarníků v Klementinu.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 221, 21. 9., s. 20
Annotation: S mezititulky Pryč s cyrilicí?, Nakladatelská cena slovníku staroslověnštiny.
Article
6
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2002, č. 3, s. 37
Annotation: Zpráva o překladu (v článku je výbor uveden jako Sněžné vinobraní).
Article
7
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2006, č. 2/3, s. 210-212
Annotation: Referát (nedokončený text) o slavnostním předání rezortní medaile ministra kultury ČR sofijskému Bohemia klubu; též o činnosti Klubu, o jeho...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 16, 7. 10., s. 10
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Justla a L. Kundery.
Article
9
10
11
12
13
14
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 10. 2012
Annotation: Recenze knihy "Snědla dětem sladkosti".
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 118, 21. 5., s. 13
Annotation: Nekrolog básníka, překladatele a propagátora české literatury.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 12, 12. 6., s. 14
Annotation: Nekrolog.
Article
18
19
20
In: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.. -- ISBN 978-80-210-9604-2. -- S. 131-138
Annotation: Příspěvek představuje bulharistické literární a kulturní akce připravené za účasti Slovanské knihovny v letech 2005-2019 (další zapojené...
Book Chapter