By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 89-98
Annotation: Kritická stať o soudobých divadelních (činoherních) scénách v Brně.
Article
2
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 247, 18. 12., s. 7
Annotation: Medailón k 80. výročí narození historika české literatury i divadla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 17, 22. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s vedoucím katedry divadelní a filmové vědy na brněnské univerzitě.
Article
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 86, 4. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog teatrologa a literárního historika; k 2. 5.
Article
5
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 15, 1982, č. 4, srpen, s. 96-98
Annotation: Nekrolog k 2. 5.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 10, 13. 1., s. 5
Annotation: Sloupek o odkazu J. M. v jubilejním roce.
Article
7
In: Brněnský večerník. -- Roč. 12, 1981, č. 86, 5. 5., s. 2
Annotation: Referát o večeru poezie O. V. v Brně.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 7, 1982, č. 18, 27. 8., s. 3
Annotation: Diskusní stať.
Article
9
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 19, 1986, č. 4, srpen, s. 70-71
Annotation: Přehled činnosti jedné z komisí krajské pobočky: Svaz českých dramatických umělců; referuje její vedoucí.
Article
10
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 77, 21. 4., s. 3
Annotation: O semináři postgraduálního studia umělecké kritiky na filozofické fakultě.
Article
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 213, 29. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor s vedoucím oddělení divadelní a filmové vědy na katedře marxisticko-leninské estetiky a věd umění filozofické fakulty UJEP na závěr...
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 103, 1988, č. 22, 28. 1., s. 5
Annotation: O rozhlasové kritice v Brně.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 104, 1989, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: O úsilí založit populární jihomoravskou revui.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 95, 1980, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Referát.
Article
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 10, 1979, č. 191, 28. 9., s. 2
Annotation: K výročí teatrologa, vedoucího katedry věd o umění na JAMU.
Article
16
In: Brněnský večerník. -- Roč. 10, 1979, č. 235, 29. 11., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci Státního divadla v Brně.
Article
17
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1979, č. 4, s. 106-108
Annotation: Referát o televizní adaptaci E. Sokolovského.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 95, 1980, č. 196, 20. 8., s. 5
Annotation: Referát.
Article
19
20
In: Brněnský večerník. -- Roč. 11, 1980, č. 212, 28. 10., s. 2
Annotation: Referát.
Article