By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 5-8
Annotation: Autobiografická povídka reportážového charakteru o domovní prohlídce Jazzové sekce a výslechu Karla Srpa.
Article
2
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 3, 1988, s. [5]
Annotation: Dopis přátelům, v němž autor děkuje za přání k narozeninám a vyjadřuje se k přítomnosti a budoucnosti Jazzové sekce.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 4, březen, s. 22
Annotation: Dopis, v němž Srp děkuje za blahopřání k narozeninám a podporu sekce. Druhý text informuje o aktivitách pracovního výboru sekce v době procesu...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 2, leden, s. 19
Annotation: Poděkování, otevřený dopis, K. Srpa všem novinářům, lidskoprávním organizacím, Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a mnoha dalším,...
Article
5
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 3-6
Annotation: Autobiografická próza popisující autorovo zatčení.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 40, 4. 10., s. 69
Annotation: Rozhovor u příležitosti 30. výročí založení Jazzové sekce.
Article
7
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 213, 13. 9., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 35, s. 1
Annotation: Rozhovor, mj. o bývalé ediční činnosti Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR a o obviněních vzenesených proti němu J. Rejžkem a dalšími.
Article
9
by Srp, Karel, 1937- jn20000710586{{{}}}}
Published Praha : Pragma, 1994.
Annotation: Jazzová sekce; o její činnosti v letech 1971-1989; s fotografickou přílohou (s. 185-276) a s rejstříkem osob (s. 277-286).
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 200, 27. 8., s. 11
Annotation: Poznámka o seznamech zakázaných knih z let 1969-1989 vystavených na výstavě Jazzové sekce.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 27, 8. 7., s. 2
Annotation: O 14. ročníku non-stop čtení na téma Československá literatura 1. poloviny 20. století.
Article
12
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 44, 24. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor o činnosti organizace Artfórum a o úsilí o rehabilitaci: Jazzová sekce.
Article
13
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 3, 1995, č. 6, jún/červen, s. 11
Annotation: Několik vzpomínek na česko-slovenskou spolupráci při činnosti: Artfórum - Jazzová sekce.
Article
14
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 3, září, s. 70-71
Annotation: O vydávání Hrabalova Anglického krále v Jazzové sekci na začátku 80. let a o autorově nedávném setkání s Miloušem Jakešem v hospodě U Tygra.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 4
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu Václava Havla a k Jazzové sekci a o její roli v disentu.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O programu chystaného 13. ročníku Nonstop čtení pořádaného Artfórem - Jazzovou sekcí.
Article
17
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 4, prosinec, s. 40-41
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu Václava Havla a k Jazzové sekci a o její roli v disentu.
Article
18
by Srp, Karel, 1937- jn20000710586{{{}}}}
Published Praha : Argo ve spolupráci s Museem Kampa, 2017.
Annotation: Monografie představuje katalog stejnojmenné výstavy v Museu Kampa (říjen 2017-leden 2018); Emil Filla se rozhodným způsobem zasadil o přijetí...
Book
19
In: Kavárna A.F.F.A. [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 1, 1. 3., s. 21
Annotation: Rozhovor s K. Srpem o založení dobrovolné kulturní organizace Art Forum, jež se chystá pořádat koncerty, přednášky, výstavy a zároveň vydávat...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 1, leden, s. 9-11
Annotation: Přehledový článek K. Srpa o P. Cibulkovi, členu Jazzové sekce a VONS, signatáře Charty, který je již poněkolikáté ve vazbě. Cibulka byl několikrát...
Article