By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 18. 1. 2011
Annotation: Rozhovor s ředitelem agentury Dilia J. Srstkou o autorském právu ve vztahu k elektronickým knihám; připojena biografická poznámka.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 281, 4. 12., s. 9
Annotation: Pokračování polemiky; v rubrice Došlo nám.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 251, 24. 10., s. 11
Annotation: Komentáře k osočení M. Kundery z udavačství; v rubrice Diskuse.
Article
5
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 49
Annotation: Článek o autorských právech.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 43, září, s. 67-69
Annotation: Článek.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 7/8, s. 246-252
Annotation: Rozhovor s ředitelem Dilia.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Rozhovor s ředitelem divadelní a literární agentury o autorsko-právních otázkách, mj. o ochraně děl F. Kafky a K. Čapka.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 166, 18. 7., s. 10
Annotation: Reakce na články v LN týkající se poplatku za užití jména V. Havla. Připojeno stanovisko redakce.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 47, 25. 2., s. 9
Annotation: Ředitel agentury Dilia a odborník na autorské právo se vyjadřuje k aktivitám F. Smoljaka (syna L. Smoljaka) týkajícím se autorských práv k záznamům...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 190, 15. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor o autorských a osobnostních právech.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 12, 12. 6., s. 15
Annotation: Dopis, ve kterém režiséry, divadelní ředitele a umělecké šéfy J. Srstka upozorňuje na tzv. bestsellerovou doložku v autorském zákoně.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 7, 3. 4., s. 2
Annotation: Úvaha o neúspěšné žalobě F. Smoljaka ohledně uznání autorských práv jeho otce na režijní pojetí her Divadla Járy Cimrmana.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 129, 2. 6., příl. Salon, č. 722, s. 5
Annotation: Polemika s článkem M. Reinera proti Dilii (Právo 19. 5. 2011).
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 240, 14. 10., s. 25
Annotation: Polemická glosa k článku J. Slomka O Böhmovi, Fučíkovi a Janáčkovi (LN 7. 10. 2004).
Article
16
by Srstka, Jiří, 1958- jn20000710587{{{}}}}
Published Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra produkce, 2006
Annotation: Příručka, mj. s kapitolou: Licencování dramatického textu pro účely divadelního představení.
Book
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 90, 17. 4., s. 12
Annotation: Polemická glosa ředitele ND k negativnímu referátu J. Mlejnka (LN 28. 3.); o významu literární předlohy.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 104, 4. 5., s. D6
Annotation: Článek ke sporu spisovatelů s občanským sdružením nositelů autorských práv Dilia o tantiémy získané od knihoven. Doplněno o uvedený přetisk...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 18
Annotation: Reakce na článek B. Správcové Dilia to s vámi myslí dobře (Tvar č. 11/2011). Připojena odpověď B. Správcové.
Article