By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 47, 2006/2007, Heft 2, s. 289-299
Annotation: Studie o filosofii J. Patočky a o Patočkově pojetí moderny. Vedle Patočkova eticky motivovaného chápání filosofie jako životní praxe autor analyzuje...
Article
2
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
Book
3
Annotation: Soubor studií - interpretací Patočkova filosofického eseje, s oddíly: Pojem a problematika "nadcivilizace" (s. 21-122); Filosofické souvislosti konceptu...
Book
4
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují; monografie je výsledkem týmové práce...
Book