By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 12, 1991, s. [19]-[21]
Annotation: Rozhovor O. Šímy s F. Stárkem "Čuňasem" o budoucnosti časopisu Vokno po odchodu jeho zakladatele Čuňase do služeb BIS a ekonomickém převratu...
Article
2
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 21, červen, s. 3-12
Annotation: Vzpomínková esej popisující autorovy aktivity v severočeském undergroundovém kulturním prostředí, z nichž vzešlo vydání několika samizdatových...
Article
3
4
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 22, 2013, č. 1, 20. 5., s. 1, 4-5 a Literární a výtvarná příl., s. VII
Annotation: Rozhovor, především o normalizačním undergroundu, též o vydávání samizdatového časopisu Vokno.
Article
5
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 21, 2012, č. 2, 8. 10., Literární a výtvarná příl., s. III
Annotation: Vzpomínka na M. Stárkovou zvanou Mašina, autorovu bývalou ženu, připojená k ukázkám z její poezie na téže straně.
Article
6
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 5, 2011, č. 4, s. 125
Annotation: Vzpomínka na I. M. Jirouse.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 197, 24. 8., s. 11
Annotation: Rozhovor o současné politické situaci a o dění v ÚSTR.
Article
8
9
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 108-112
Annotation: O jeho účasti na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17.-22. 3. 1990. - Pseud. autora Čuňas.
Article
10
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 112-113
Annotation: O časopiseckých a knižních samizdatech 70.-80. let; příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17. -22. 3. 1990.
Article
11
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 19. 11., s. 44
Annotation: Rozhovor o soudním procesu z roku 1982, podloženém odborným posudkem Vítězslava Rzounka; pseudonym F. S. Čuňas.
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 45, 9. 11., s. 50-51
Annotation: Rozhovor s F. Stárkem, disidentem a vydavatelem samizdatů, zejm. o průběhu revolučních událostí v roce 1989. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
14
15
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 16, 31. 8., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o současné literatuře, undergroundu a jeho výzkumu v Ústavu pro studium totalitních režimů.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 100, 27. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Vokna o osudech jeho a časopisu.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 237, 5. 12., příl. Víkend, č. 49, s. 6-11
Víkend. -- 5. 12. 2014
Annotation: Rozhovor, mj. o vztahu normalizačního disentu a undergroundu.
Article
18
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Č. 0, 2014, 21. 3., s. 2
Annotation: Úvodník v nultém čísle undergroundového čtvrtletníku.
Article
19
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Č. 0, 2014, 21. 3., s. 24-30
Annotation: Článek dokumentující brutální zásah policie proti účastníkům koncertu v Rudolfově 30. 3. 1974.
Article
20
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Roč. 1, 2015, č. 4, březen, s. 36-39
Annotation: Rozhovor o historii vydávání undergroundového tisku.
Article