By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2018, č. [8], srpen
Annotation: Anotace.
Article
3
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2018, č. [6], červen
Annotation: Zpráva o románu "Krvavé jahody" s několika krátkými ukázkami.
Article
4
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2019, č. [9], září
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2019, č. [11], listopad
Annotation: Zpráva prostřednictvím autorčiny vzpomínky na návštěvu Semaforu v r. 1959 připomíná 60 let existence divadla.
Article
7
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2019, č. [11], listopad
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2020, č. [1], leden
Annotation: Zpráva připomínající 30. výročí existence časopisu "Český dialog", o jehož historii by letos měla vyjít kniha.
Article
9
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 10, říjen, s. 8-10
Annotation: Referát o průběhu konference.
Article
10
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 10, říjen, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 10, říjen, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Nekrolog publicisty; na s. 13 otištěn jeho fejeton O naříkačích.
Article
13
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 6, červen, s. 15
Annotation: Recenze; v úvodu stručně o historii nakladatelství, založeného v roce 1990 R. Přibylovou.
Article
14
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2006, č. 9, září, s. 17
Annotation: Poznámka o veřejné prezentaci knihy.
Article
15
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2002, č. 2, únor, s. 13
Annotation: Poznámka o jejích knihách.
Article
16
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2000, č. 3, březen, s. 14
Annotation: Nekrolog ohražující se v úvodu proti "hloupému, povrchnímu a zlému článku od Jaromíra Slomka" (Lidové noviny, 28. 12. 1999) o M. I.
Article
17
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2003, č. 9, září, s. 4
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida.
Article
18
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2000, č. 11/12, listopad/prosinec, s. 50-51
Annotation: Soubor nekrologů J. Strnada, výtvarníka M. Maříka a zpěvačky I. Zemánkové.
Article
19
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1999, č. 9, září, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1999, č. 8, srpen, s. 11
Annotation: Recenze.
Article