By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 99-113
Annotation: Recenzní studie k sebraným spisům W. Shakespeara v překladu M. Hilského.
Article
2
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 40, 1958, č. 4, s. 234-235
Annotation: Zpráva o shakespearovském festivalu.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 10
Annotation: Medailon překladatele Shakespearova díla k jeho padesátinám.
Article
4
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 48, 29. 11., s. 20
Annotation: Recenze výboru z her W. Shakespeara v překladu J. Joska.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 2, 10. 1., s. 9
Annotation: Medailon k jubileu 11. 1.
Article
7
by Stříbrný, Zdeněk, 1922-2014 jk01121546{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Autorský výbor z prací doyena české anglistiky, s úvodní vzpomínkovou kapitolou Úvodem trochu vzpomínek (s. 7-89) a mj. s komentáři k českým...
Book
8
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 5, 1997. Prague Studies in English, sv. 22. -- ISSN 1801-8858. -- R. 2000, s. 185-191
Annotation: Text (napsaný původně jako první kapitola knihy Shakespeare and Eastern Europe, Oxford 2000) zachycuje Shakespearovy představy o východní Evropě;...
Article
9
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 9/10, prosinec, s. 636-638
Annotation: Zpráva o stavu shakespearologie v Anglii a o vyjednání spolupráce mezi tamějšími a tuzemskými anglistickými institucemi.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 37, 1993, č. 6, s. 80-92
Annotation: Přehled života a díla u příležitosti Odeonem připravovaného českého vydání knihy.
Article
11
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 1, 1991, č. 2, s. 103-106
Annotation: Nekrolog překladatele z češtiny k 31. 5.; s bibliografií prací I. M.
Article
12
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 1, 1991, č. 2, s. 107-109
Annotation: Nekrolog anglisty a překladatele.
Article
13
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 4, s. 398-399
Annotation: Nekrolog.
Article
14
15
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 1, s. 1-4
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 41, 12. 10., s. 2
Annotation: Medailón.
Article
17
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 1, s. 1-9
Annotation: Medailón anglisty k 11. 1.; s bibliografií prací Z. V. z období 1973-1981 (na s. 8-9).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 23, 6. 6., s. 3
Annotation: Nekrolog anglisty, překladatele české poezie; zemř. 1. 6. v Praze.
Article
19
In: Czechoslovak Life. -- ISSN 0011-4634. -- Roč. 19, 1964, č. 4, duben, s. 23-24
Annotation: Přehled současných inscenací.
Article
20
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 7, 1964, č. 4, s. 359-365
Annotation: K proměnám shakespearovského interpretačního stylu v poslední době.
Article