By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2019, č. 16, s. [257]-266
Annotation: Studie o regionální literatuře (na příkladu literatury hlučínského regionu) jako médiu přenosu kolektivní paměti (podle konceptů A. Erll a...
Article
2
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 2, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 319-323
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 4, s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 19, 2016, č. 1/2, s. 181-182
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 3, s. 46-47
Annotation: Článek se věnuje literárním podobám postsocialistických měst v tvorbě J. Rudiše a P. Hůlové.
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 15, 2016, č. 3/4, s. 112-116
Annotation: Studie.
Article
9
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 43-55
Annotation: Studie analyzující topos sídliště v současné české próze. Na vybraném vzorku děl autor sleduje charakter a identitu tohoto prostoru a zabývá...
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 141-146
Annotation: Článek o realizacích žánru antiutopie v literární tvorbě současných českých a francouzských spisovatelů.
Article
11
Annotation: Kolektivní monografie je souborem příspěvků ze semináře na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; s programem...
Book