By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 2000, č. 4/6, s. 33
Annotation: O českých vydáních děl L.-F.C. a jejich ohlasu. - Francouzsky otištěno na s. 32.
Article
2
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 11, 27. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 5, 10. 5., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 6, 17. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 10, 12. 5., s. 39
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 367-388
Annotation: Studie se zabývá vztahem filologické a básnické činnosti v pojetí O. Fischera (jež nastínil ve své programové přednášce "Über den Anteil...
Book Chapter
10
11
12
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 21, 2013, Heft 1/2, s. 163-176
Annotation: Studie se věnuje marxistickým vědeckým metodám E. Goldstückera ve srovnání s jeho kulturně-politicky orientovanou publicistickou činností.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 20, 14. 5., s. 6
Annotation: Recenze studie A. Kareninové Céline v Čechách (včetně bibliografie, Revolver Revue, č. 70, jaro 2008, s. 71-181).
Article
14
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 26, 2018/2019, Heft 1, s. 149-152
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lístky. -- S. 87-91
Annotation: Doslov k vydání kartotéky s texty z autorčiny pozůstalosti; s uvedenou předmluvou, Ediční poznámkou (s. 100) a bio-bibliografickou poznámkou...
Book Chapter
18
19
20
Annotation: Sborník studií z přednáškového cyklu pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Ústavem řeckých a latinských studií a Ústavem filosofie...
Book