By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 46, 16. 11., s. 40-43
Annotation: Vzpomínky spoluvězně P. Staňka na I. M. Jirouse.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 606-612
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 95-111
Annotation: Studie o významu a kategorii vkusu u T. S. Eliota.
Book Chapter
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 661-678
Annotation: Studie představuje Šaldův poměr k francouzskému antiromantickému myšlení, se zvláštním zřetelem k Charlesi Maurrasovi a jeho přívržencům....
Article
5
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 39-47
Annotation: Studie věnující se pojetí impresionistické umělecké kritiky u uvedených autorů.
Book Chapter
6
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
7
Annotation: Kolektivní monografie literárních, divadelních a filmových vědců se zaměřuje na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce a na díla jimi...
Book
8