By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 13, 11.-30. 9., s. 8-10
Annotation: Otevřený kritický dopis M. Formanovi u příležitosti jeho návštěvy v Československu a rozhovoru, který poskytl J. Klimentovi a který Stankovič...
Article
2
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 9, [1986], s. 27
Annotation: Glosa a čtyřverší k životu G. Greena.
Article
3
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 11, 1989, s. 38
Annotation: Báseň, v níž figuruje Z. Řeháková jako tajná zbraň proti vodním dělům.
Article
4
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 7, [1985], s. 4
Annotation: Básnická reakce N. Stankoviče na plakát k výstavě K. Nepraše a J. Steklíka "Žena ve výtvarném umění", který visí ve Svépomocné lidové...
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 13.-19. 1., s. 18-19
Annotation: Referát o filmovém zpracování (1996, režie Vladimír Michálek); též o osudu autorky scénáře M. Jelínkové.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 28, 3. 2., příl. Umění a kritika, s. 17
Annotation: Glosa k výročím Z. Hejdy a J. Lopatky; v rubrice 30 ř.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 70, 23. 3., s. 10
Annotation: Komentář, mj. k básni D. Strože Rudými plameny hoří Bělehrad (Haló noviny, 22. 3. 2000).
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 272, 23. 11., s. 28
Annotation: Poznámka k otištěným čtyřem dopisům z Valdic z let 1982 a 1984.
Article
10
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 11, 2001/2002, č. 1, 28. 9. 2001, s. 4
Annotation: Nepublikovaný úryvek z "kádrového dotazníku" A. Stankoviče (Babylon č. 5/1998) otištěný zde s několika jeho básněmi a s podtitulem + 12.6.2001.
Article
11
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 13, [březen], s. 130-133
Annotation: Kritika scénáře Kytice, který napsal M. Macourek pro režiséra F. A. Brabce a na nějž obdržel grant; s ukázkami.
Article
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 14, červen, s. 123-127
Annotation: Studie o filmu Návrat idiota, srovnání s Dostojevského románem.
Article
13
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 0, 1999, č.-3, září, s. 62
Annotation: Rozbor básníkova díla.
Article
14
In: Amnestie. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 303, 30. 12., příl. Umění a kritika, s. 17
Annotation: Komentář k výsledkům 9. ročníku ankety LN; připojeny výsledky ankety v kategoriích Nejlepší česká kniha roku 1999, Nejlepší kniha přeložená...
Article
16
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 15, [prosinec], s. 81
Annotation: Proslov na pohřbu 23. 9. 1999.
Article
18
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 85-86
Annotation: Kritika kalendáře aktů spisovatelů (vydal M. Pluháček); podle A. S. se na veřejnosti nejčastěji svléká I. M. Jirous, který si toto trauma přinesl...
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 29, 19.-25. 7., s. 22-23
Annotation: O literárněkritickém a editorském díle J. L.; též o dopise vydavatele týdeníku Literární noviny týkajícím se Lopatkova propuštění z redakce...
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 33, 16.-22. 8., s. 22-23
Annotation: O cyklu televizních medailónů Gen; ze spisovatelských medailónů referováno o Zdeňku Mahlerovi, Anastázovi Opaskovi, Arnoštu Lustigovi, Ivanu...
Article