By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek o současné renesanci folkloru.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 648-650
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 29, 17. 7., s. 3
Annotation: Článek věnující se problematice folkloru.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 43, 23. 10., s. 10
Annotation: O ději právě vycházející knihy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 10, 5. 3., s. 8
Annotation: O jeho pobytu v Československu v únoru 1955.
Article
6
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1253-1255
Annotation: Poznámky k diskuzi o literární kritice objevující se průběžně na stránkách Nového života roč. 1951; sovětská literární kritika jako vzor...
Article
8
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 9, listopad, s. 327-329
Annotation: Krátká studie se zabývá kvantitativním a kvalitativním rozvojem české literatury po roce 1945. Sovětský svaz je prezentován jako vzor nejen...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 16, 24. 5., s. 7
Annotation: Recenze; s kresleným portrétem autora od St. Červenkové.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 329, 26. 11., s. 2
Annotation: Článek doporučující několik titulů z nakladatelství Svět sovětů ("dvě knihy pro vesnici a čtyři knihy pro závody") Svazem čs. - sovětského...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 235, 25. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 2, 16. 2., s. 5
Annotation: O připravovaných akcích k 100. výročí úmrtí N. V. Gogola.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 9, 5. 4., s. 10
Annotation: Recenze s kritickými výtkami k překladu.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 17, 24. 4., s. 4
Annotation: Glosa ke kritickému ohlasu 1. vydání Včeličkovy knihy a jejího divadelního zpracování v letech 1932 a 1933 a minimálnímu zájmu kritiky o nové,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 17, 25. 4., s. 1-2
Annotation: Úvodník odvolávající se na stati J. Hájka Zdeněk Nejedlý k otázkám kulturního dědictví (Nový život č. 2) a J. Rybáka K některým otázkám...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 26, 27. 6., s. 7
Annotation: Fejeton o volbě názvů literárních (uměleckých) děl z ohledu na jejich prodejnost.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 5, květen, s. 128-130
Annotation: Glosa k blížícímu se Sjezdu socialistické kultury.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 1, 1. 1., s. 15
Annotation: Článek šéfredaktora nakladatelství Svět sovětů o edičním plánu na r. 1953.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 318-319
Annotation: Recenze; zejm. k překladu J. Holečka.
Article