By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 15, 12. 4., s. 2
Annotation: Polemika s jejím příspěvkem (Dokořán č. 19/2001) o postavení literatury ve společnosti.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 9, 3. 3., s. 4
Annotation: Autobiografický fejeton.
Article
3
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 15, 18. 6., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o "současné literární bídě".
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 26, 3. 9., s. 2
Annotation: Polemika s jejími odpověďmi v anketě "21" o současném stavu české literatury a postavení spisovatele (Obrys-Kmen, č. 16/1999).
Article
6
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 35, 18. 8., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 9, listopad, s. 30
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 9, listopad, s. 42-44
Annotation: Vzpomínky na dětskou četbu.
Article
9
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1981, č. 1, březen, s. 30-31
Annotation: O své literární práci; zejména o vzniku své knihy Figurky ze šmantů, soubor povídek.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 163, 12. 7., s. 5
Annotation: O svých zkušenostech s vadnými výtisky knih.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 39, 1983, č. 166, 16. 7., s. 8
Annotation: Rozhovor; u ukázky z knihy povídek Hvězdy nad Syslím údolím.
Article
13
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 5, 1983, č. 3, 11. 2., s. 22
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 25, 20. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, podzim, s. 3
Annotation: Příspěvek v cyklu Knížky mého dětství.
Article
16
In: Svoboda. -- Roč. 94, 1985, č. 173, 25. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor v seriálu Co právě děláte?
Article
17
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 20, 1986, č. 50, 1. 12., s. 16
Annotation: Příspěvek v konfesní rubrice.
Article
18
19
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 7, 2. 2., s. 2
Annotation: Z konfesně laděného proslovu.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 103-105
Annotation: Povídání Františka Stavinohy a Josefa Fraise nad dortem se šedesáti svíčkami; k narozeninám F. S.
Article