By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
online
In: Čítárny [online]. -- 26. 8. 2018
Annotation: Úryvek rozhovoru s L. Stehlíkem o jeho psaní a životě uvozen krátkým komentářem.
Article
4
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 43-44
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize Vodňanské vzpomínky F. Heritese.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 12, listopad 1957, s. 353-356
Annotation: Studie o J. Ladovi jako ilustrátorovi dětských knih (především).
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 491-493
Annotation: Vzpomínka na Josefa Čapka, úvaha o vlivu jeho původu na dílo.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 133-134
Annotation: Autor vzpomíná na J. Pojara.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 56, 3. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 85, 7. 4., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 170, 14. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
12
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, červenec/srpen, s. [11]
Annotation: Báseň L. Stehlíka je doplněna o biografickou informaci a autorský komentář k nové sbírce.
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 5, 29. 1., s. [3]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize.
Article
15
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 137-139
Annotation: Autorův komentář ke knize básnických próz "Země zamyšlená", věnovaných jižním Čechám.
Article
16
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 179-184
Annotation: Medailon P. Křičky.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 25, 28. 1., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 790
Annotation: Recenze.
Article
19
by Stehlík, Ladislav, 1908-1987 jk01121008{{{}}}}
Published Plzeň : Archív města Plzně, 1984.
Annotation: Vzpomínkový medailón B. P. spojený s blahopřáním k životnímu jubileu (datováno 23. 11. 1967).
Book
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, zima, s. 26
Annotation: Osobní vzpomínky.
Article