By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 37, 13. 9., s. 53
Annotation: Báseň s nepodepsanou zprávou o autorských čteních O. Stehlíkové a T. Brauna, který její poezii zhudebnil.
Article
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [154]-167
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 6
Annotation: Zpráva o prozatímním výběru publikací, jež O. Stehlíkovou coby "Kritičku roku" (laureátku ceny "Tvárnice") v roce 2018 zaujaly, a to mj. L....
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 23, 6. 6., s. 51
Annotation: Báseň, připojena nepodepsaná anotace sbírky "Vykřičník jako stožár".
Article
7
8
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 3. 2014
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o současné české básnické tvorbě, která reaguje na problematiku ekologické krize.
Article
13
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 26. 6. 2017
Annotation: Recenze dvou knih I. Myškové.
Article
15
In: Psáno na vodu palbou kulometnou. -- S. 213-214
Annotation: Ediční poznámka k souboru deníkových záznamů pocházejících z webového blogu J. E. Friče za rok 2007; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
16
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 4-5
Annotation: Úvodník v čísle zaměřeném na dětství. Na s. 79-101 jsou otištěny ukázky dětské tvorby.
Article
17
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 78
Annotation: Komentář k otištěným úryvkům z knihy G. Bartkové Osvětimský kalendář (s. 71-78). Na s. 78 otištěna biografická poznámka o G. Bartkové.
Article
18
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 198-205
Annotation: Stať o současných českých nakladatelstvích vydávajících dětské knihy.
Article
19
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 229, 30. 9., s. C8
Annotation: Recenze prvního svazku Díla Vladimíra Burdy (vročení 2004, svazek fakticky vyšel v září 2005).
Article