By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 45, 8. 11., s. 23
Annotation: Soubor komentářů, mj. k ocenění J. Nohavici "Puškinovou medailí".
Article
2
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 19. 11. 2009
Annotation: Glosy k aktuálnímu společenskému dění, mj. o M. Kunderovi; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 26, 25. 6., příl. Povídky pro Reflex, s. 23-[24]
Annotation: Povídka na téma Apokalypsa; připojena bio-bibliografická poznámka (s. [24]).
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 248, 23. 10., s. A10
Annotation: Komentář k průtahům v řešení žaloby P. Placáka podané na bývalé příslušníky StB.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 21, 2012, č. 19, 13. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 119-121
Annotation: Rozhovor o současném politickém divadle.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 128, 3. 6., s. A10
Annotation: Fejeton k prodeji pražské vily, v níž žili bratři Čapkové.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 295, 18. 12., s. A10
iDnes.cz [online]. -- 18. 12. 2012
Annotation: Článek k odkazu VH jako dramatika u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 5. 1., s. A10
Annotation: Sloupek k soudnímu sporu spisovatele P. Placáka žádajícího potrestání příslušníků StB, kteří ho v roce 1988 fyzicky napadli.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 203, 31. 8., s. A10
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
11
12
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 6, červen, s. 70-71
Annotation: Rozhovor o jeho žurnalistické práci; s biografickou poznámkou.
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 1, 2. 1., s. 75
Annotation: K. Steigerwald odpovídá na sled anonymních, formalizovaných otázek.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 303, 30. 12., příl. Kavárna, s. F1-F2
Annotation: Polemicky vyhrocený portrét M. Kundery.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 241, 15. 10., s. A9
Annotation: Polemika s dvěma recenzemi Kunderovy knihy janáčkovských esejí - s recenzí J. Slomka (Lidové noviny, 7. 10. 2004, č. 234, s. 25) a J. P. Kučery...
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 37, 14. 2., s. A6
iDnes.cz [online]. -- 14. 2. 2005
Annotation: Autor ve své politické glose využívá poznámky tuzemského premiéra S. Grosse o četbě M. Kundery.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 62, 14. 3., s. 28
Annotation: Polemika s článkem J. Machalické (LN 12. 3. 2002), odsuzujícím vztah souboru Divadla Na zábradlí k J. Grossmanovi.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 106, 7. 5., s. A7
Annotation: Komentář k tvrzením spisovatele Viewegha, který v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že mu tajná služba v souvislosti s jeho novým románem Báječná...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 126, 31. 5., s. A9
Annotation: Komentář k odstoupení pražského primátora Jana Kasla; srovnání jeho osudu s osudem V. Vančury, který byl právě před šedesáti lety popraven...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 48, 25. 11., s. 2
Annotation: Kritická glosa ke kritické činnosti V. Justa.
Article