By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 704-731
Annotation: Studie o životě a díle Marie Pujmanové, rozbor románových postav, jež dle autora přesně odpovídají požadavku socialistického realismu, a interpretace...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1480-1494
Annotation: Studie rekapitulující referát Jiřího Hájka, jenž byl pronesen na Dobříši na plenární schůzi kritiků, a reagující na průběžnou diskuzi...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 160-167
Annotation: Studie popisující nedostatky soudobé dětské literatury jako příliš náročná kompozice, nevhodný jazyk a nesprávné pochopení funkce dětské...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 412-416
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 79-82
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 292-306
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 2, s. 160-167, v němž se autor zabývá zobrazením vesnice, kolektivizace a budovatelské práce...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 624-631
Annotation: Studie o nové české poezii zaměřená především na tvorbu Jindřicha Hilčra.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 33, 14. 8., s. 3
Annotation: Rozbor satirických próz J. Marka.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 3
Annotation: Přehledová studie o čtyřech kapitolách.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 16, 23. 4., s. 6
Annotation: Článek ke sjezdu socialistické kultury. Více o uvedených dílech.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 5
Annotation: Recenze historické prózy o chráněnce B. Němcové Veronice Pavlitové.
Article
15
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 908-912
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1104-1116
Annotation: Poznámky k textům Františka Kautmana, Jiřího Hájka a Františka Buriana průběžně uveřejňovaným v Novém životě ktématu literární kritika;...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1545-1558
Annotation: Studie o třech románech Antonína Zápotockého zobrazující tři "nejdůležitější fáze historického nástupu dělnické třídy a jejího revolučního...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1599
Annotation: Zpráva o vydání prvního svazku chystané edice dokumentů o životě a díle Boženy Němcové.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1905-1908
Annotation: Recenze.
Article